VÄLKOMMEN
Projektering av elanläggningar

Mariehamns Elkonsult AB grundades 2006.

Engagemang, hållbarhet och samspel.

Förutom ritningar, beskrivningar och myndighetskrav, utreder vi beställarens önskemål och förutsättningar, samt styr kvaliteten och kostnader.

Vi tillgodoser att kunskaperna om det aktuella objektet förs vidare in i förvaltningen genom dokumenterade kontroller, uppföljning och relationshandlingar.

Vi har fram tills idag utfört närmare 300 uppdrag både lokalt och utomlands.

Våra huvuduppgifter är el- och teleprojektering, vägbelysning, samt kontrollant- och besiktningsuppdrag.

Välkommen att kontakta oss!
Daniel, Henrik, Ida och Marlene